Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej w 2017r. w charakterze wystawcy w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_07_targi_2017_new

Uwaga!

W dniu 26.06.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację targów branży budowlanej w 2017r. Zmianie uległ także termin składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

ZO_07_targi_2017_26.06.2017

Pytania i odpowiedzi_07 targi 2017

ZO_pytania-odpowiedzi_II targi 2017

Uwaga !!

W dniu 18.07.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację targów branży budowlanej w 2017r. Zmianie uległy warunki udziału w postępowaniu, SIWZ oraz wzór umowy z Wykonawcą. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

AKTUALNA TREŚĆ ZO_07_targi_2017_18.07.2017

ZO_pyt-odp_III targi 2017

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

GMSYNERGY sp. z o.o. sp.k.
cz. 1 / 98.900,00 PLN
cz. 2 / 39.900,00 PLN
cz. 3 / 169.900,00 PLN
cz. 4 / 57.900,00 PLN
cz. 5 / 524.900,00 PLN
cz. 6 / 164.900,00 PLN

PERFEKT Anna Rudzka
cz. 1 / 127.682,98 PLN
cz. 2 / 77.460,32 PLN
cz. 3 / 204.444,23 PLN
cz. 4 / 75.710,22 PLN
cz. 5 / 589.550,21 PLN
cz. 6 / 209.535,30 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY ZO_targi_2017