Zapytanie ofertowe na organizację 1 misji branżowej do Singapuru w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_08_misja_Singapur

Uwaga!

W dniu 26.06.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację misji branżowej do Singapuru. Zmianie uległ także termin składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

ZO_08_misja_Singapur26-06-2017

ZO_pytania-odpowiedzi_MISJE

Uwaga !!

W dniu 18.07.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację misji branżowej do Singapuru. Zmianie uległa liczba osób biorących udział w wydarzeniu, SIWZ oraz wzór umowy z Wykonawcą. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

AKTUALNA TREŚĆ ZO_08_misja_Singapur 18-07-2017

ZO_pyt-odp_II misje ogólne

ZO_pyt-odp_III misje ogólne

ZO_pyt-odp_IV misje ogólne

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

HOTEL SERVICE zp. z o.o. sp. k. / 168.700,14 PLN
GMSYNERGY sp. z o.o. sp.k. / 219.490,00 PLN
Biuro turystyki BIALTUR sp. z o.o. / 266.772,00 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY