Zapytanie ofertowe na organizację 1 misji branżowej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_10_misja_ZEA

Uwaga!

W dniu 26.06.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację misji branżowej do ZEA. Zmianie uległ także termin składania ofert. Prosimy
o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

ZO_10_misja_ZEA26-06-2017

Pytania i odpowiedzi_10_ misja_ZEA

ZO_pytania-odpowiedzi_MISJE

Uwaga !!

W dniu 18.07.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację misji branżowej do ZEA. Zmianie uległ wzór umowy z Wykonawcą. Prosimy
o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

AKTUALNA TREŚĆ ZO_10_misja_ZEA 18-07-7017

ZO_pyt-odp_II misje ogólne

ZO_pyt-odp_III misje ogólne

ZO_pyt-odp_IV misje ogólne

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Biuro turystyki BIAL-TUR Sp. z o.o./ 179.406,00 PLN

GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. k./ 229.890,00 PLN

Lubelskie Centrum Consultingu/ 451.500,00 PLN

SUN&MORE Sp. z o.o./ 182.400,00 PLN

Hotel Service Sp. z .o./ 240.840,86 PLN

PTH Supertour Sp. z o.o./ 273.060,00 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy ZO.10- misja ZEA