Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2 w Białymstoku.

Zaprasza do złożenia oferty na stanowisko

 

Specjalista ds. merytoryczno-rozliczeniowych Projektów EFS/EFRR

 

Opis stanowiska pracy

 • koordynacja części merytoryczno-organizacyjnych projektów EFS, EFRR,
 • sporządzanie wniosków o płatność wraz z załącznikami,
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramu płatności,
 • opisywanie dokumentów księgowych, współpraca z działem księgowości,
 • nadzór nad wykorzystaniem budżetu projektu,
 • współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, dokładność,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej pod kątem wymaganych terminów.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków i posiadanego doświadczenia,
 • możliwość rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji,
 • uczestnictwo w ciekawych projektach.

Oferty zawierające: CV, list motywacyjny oraz klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883)” prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres biurozarzadu@polskiestowarzyszenie.pl.