Bezpłatne Szkolenia dla osób bezrobotnych,  nieaktywnych zawodowo

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR

zapraszają do udziału w projekcie Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego

W ramach projektu oferujemy:

  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • warsztaty rozwoju społeczno-osobistego
  • bezpłatne kursy
  • płatne staże zawodowe

Zapoznaj się z ulotką- II edycja