Na potrzeby przyszłej realizacji projektu pn.Gotowi do START-UP’u” konkurs 1 (1/2018) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia  działalności B+R+I, działanie 2.5 Programy akceleracyjne, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Zapytanie ofertowe ZO_01_2.5_2018

pytania i odpowiedzi cz.I

ZAWIADOMIENIE