ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

W ramach realizacji Projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działalnie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, zostanie wybudowany budynek demonstracyjny o projektowanej pow. ok 820 m2 o przeznaczeniu usługowo/edukacyjnym, z uwzględnieniem iż, na każdym etapie będzie on realizowany zgodnie z zastosowaniem metodyki BIM.

W budynku będzie znajdowało się Centrum Obsługi Inwestora, laboratoria szkoleniowe, niezbędne do wdrożenia usługi cyfryzacji procesu produkcyjnego w budownictwie. Realizacja tego procesu wymaga współpracy wielu podmiotów, architektów, branżystów, praktyków, ekspertów itp. Budynek PC BIM ma być przestrzenią do efektywnego wykorzystania wzajemnych powiązań i pracy wspólnej nad projektem realizowanym w technologii BIM.

Pragniemy zaoferować Państwu możliwość wynajmu powierzchni biurowych znajdujących się na I i II piętrze, o łącznej powierzchni użytkowej 578,11 m2 w nowo budowanym budynku demonstracyjnym Polskiego Centrum BIM przy ul. Pułkowej 11 w Białymstoku.

Więcej informacji w linku ponizej.

Ogłoszenie