BON NA SZKOLENIA

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy językowe z możliwością dofinansowania

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07

www.polskiestowarzyszenie.pl

Zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach i kursach z dofinansowaniem ze środków UE. Są skierowane do osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 85 % wartości grantu.

Oferta edukacyjna.

Kurs obsługi komputera, internetu i urządzeń mobilnych

 •  Liczba godzin kursu: 105
 • Czas realizacji: trzy miesiące
 • Rozpoczęcie kursu: listopad/grudzień 2020
 • Poziomy: podstawowy, średnio zaawansowany

   

  Uczestnicy z kursu podstawowego będą uczyć się: obsługi myszki i komputera, pisania na klawiaturze, obsługi poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i konta bankowego, a także bezpiecznego poruszania się w sieci. Będą też uczyć się obsługi urządzeń mobilnych.

  W ramach kursu na poziomie średnio zaawansowanym, kursanci będą doskonalić zdobyte wcześniej umiejętności oraz m.in. pracę z programami biurowymi (Word, Excel, PowerPoint), obsługę programów graficznych, pracę w „Chmurze” (narzędzia Google) oraz obsługę e-administracji. 

  Zajęcia będą realizowane na terenie województwa podlaskiego, wszędzie tam, gdzie zbierze się grupa min. 12-osobowa.   

Kurs florysty I i II stopnia

 •  Liczba godzin kursu: około 100 godzin
 • Czas realizacji: trzy miesiące
 • Rozpoczęcie kursu: listopad/grudzień 2020

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia kompozycji

kwiatowych oraz pielęgnacji roślin ozdobnych.

Uczestnicy kursu poznają m.in. estetyczne podstawy florystyki, style florystyczne, a także zasady kompozycji. Będą uczyć się m.in.

jak tworzyć dekoracje ślubne, kompozycje w naczyniach czy bukiety. Dowiedzą się też jak realizować strategie marketingowe i

pracować z klientem.

 

 

Kurs „Kuchnie Świata”

 •  Liczba godzin kursu: około 50 godzin
 • Czas realizacji: około dwóch miesięcy
 • Rozpoczęcie kursu: listopad/grudzień 2020

Kuchnia europejska + kuchnia Polska – dziczyzna

Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzą teoretyczną na temat danych kuchni, a także poznają praktyczne tajniki przygotowywania dań z różnych zakątków Europy.  Kursanci nauczą się jak przyrządzić tradycyjne oraz mniej standardowe dania w oparciu o wysokiej jakości składniki. Osoby uczestniczące w kursie poznają „magiczne” możliwości przypraw i odkryją nowe, wyjątkowe smaki.

W tym module zawarta jest również kuchnia Polska, a dokładniej dziczyzna. Uczestnicy dowiedzą się, jak poprawnie przygotować bardziej wymagające mięso w oparciu o tradycyjne metody kulinarne.

Uczestnicy po ukończeniu kursu będą czuć się pewnie w kuchni oraz nauczą się bezproblemowej komunikacji.

 Kuchnia orientalna

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat szeroko pojętej kuchni orientalnej. Nauczą się korzystać z żadziej stosowanych metod obróbki termicznej tj. wok. Podczas szkolenia pogłębią wiedzę dotyczącą kompozycji składników, typowych ziół, przypraw i innych niestandardowych dodatków używanych w kuchni danego kraju.

Uczestnik po kursie pogłębi swój warsztat kulinarny oraz zdobędzie wiedzę na temat nowych technik przygotowywania potraw. 

 

Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia

 • Liczba godzin kursu: 188
 • Czas realizacji: sześć miesięcy
 • Rozpoczęcie kursu: listopad/grudzień 2020
 • Miejsce realizacji: zajęcia na terenie Białegostoku lub w innych lokalizacjach (w zależności od zapotrzebowania)

Ramowy program szkolenia:

I STOPIEŃ

 • Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej

 • Teoria integracji sensorycznej

 • Zaburzenia integracji sensorycznej

 • Rozwój psychoruchowy dziecka

II STOPIEŃ – część teoretyczna

 • Budowa układu nerwowego

 • Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci i dorosłych

 • Strategie postępowań terapeutycznych wobec dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

II STOPIEŃ – część praktyczna

 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego- narzędzia stosowane w diagnozie

 • Narzędzia stosowane w diagnozie

 • Opracowanie programów terapii i wykorzystanie technik terapeutycznych do poprawy procesów integracji sensorycznej 

 • Ćwiczenia praktyczne


 

Oferta edukacyjna dla nauczycieli i pracowników oświaty

Kurs wspomagający rozwój wykorzystaniem metody Tomatisa oraz alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Przewidywalny termin rozpoczęcia kursu – listopad/grudzień

Czas trwania kursu – około 100 godzin dydaktycznych; zajęcia w weekendy,

Cel –  wprowadzenie do Metody Tomatisa, korzystanie ze specjalistycznego sprzętu terapeutycznego, zapoznanie z alternatywnymi metodami komunikacji

Metoda Tomatisa jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Jest to trening słuchowy, w którym poprzez specjalne oddziaływanie

materiałem dźwiękowym na narząd słuchu, trwale modyfikujemy sposób słyszenia, a tym samym działamy stymulująco na wybrane

obszary kory mózgowej, przygotowując nasz mózg do nowego, pożądanego rodzaju aktywności i rozwijania jego potencjału

intelektualnego.

Trening polega na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości  przy użyciu specjalnych słuchawek, które nie tylko przewodzą dźwięk

drogą powietrzną ale także za pośrednictwem  przewodnictwa kostnego.

Terapia ta przeznaczona jest dla:

 • Dzieci z problemami szkolnymi

 • Dzieci z problemami koncentracji, uwagi i zapamiętywania

 • Dzieci z dysleksją

 • Dzieci autystycznych

 • osób dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem lub emocjami

 • osób dorosłych mających problemy w trwałym zapamiętywaniu informacji

 • osób z problemami związanymi z depresją i brakiem energii

 • osób zawodowo pracujących głosem

 • osób mających trudności w nauce języków obcych.

Podczas kursu uczestnik pozna dokładną budowę ucha oraz w jaki sposób ono funkcjonuje, ponadto zdobędzie wiedzę na temat interakcji

ucha z mózgiem. Kursant dowie się, w jaki sposób można poprawić funkcje motoryczne, poznawcze i emocjonalne pacjentów a także jak

zintegrować nowo nabytą wiedzę ze swoją praktyką zawodową.

Terapia behawioralna i TUS 

Przewidywalny termin rozpoczęcia kursu – listopad/grudzień

Czas trwania kursu – około 100 godzin dydaktycznych; zajęcia w weekendy

Terapia behawioralna oparta jest na zasadzie behawioryzmu, czyli wpływu otoczenia, bodźców i doświadczeń na postępowanie,

zachowanie i myślenie człowieka.  Terapia poznawczo-behawioralna najlepiej sprawdza się w leczeniu zaburzeń bazujących na lęku

i depresji. Ten rodzaj terapii dobrze sprawdza się  jako technika radzenia sobie ze stresem.

Ramowy harmonogram:

 • Wprowadzenie do terapii behawioralnej

 • Metody i narzędzia do redukcji zachowań niepożądanych

 • Charakterystyka zachowań

 • Nauka motywacji

 • Podstawowe techniki uczenia

 • Kontrola bodźców

 • Nauka zachowań społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających

problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży. Uczestnicy

zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć.

Ramowy harmonogram:

 • Wprowadzenie do metodyki TUS

 • model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina

 • cele indywidualne i grupowe

 • zasady doboru grup treningu

 • główne trudności

Podczas szkolenia uczestnik poszerzy wachlarz umiejętności terapeutycznych. Nowo poznane techniki w znaczny sposób zwiększą możliwości planowania i prowadzenia terapii.

Kurs wspomagający diagnozę i rozwój dziecka z wykorzystaniem neuroterapii EEG Biofeedback I i II st. i narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Przewidywalny termin rozpoczęcia kursu – listopad/grudzień

Czas trwania kursu – około 100 godzin dydaktycznych; zajęcia w weekendy

EEG Biofeedback jest to bezpieczna metoda terapeutyczna mózgu, polegająca na zapisywaniu przebiegu fal mózgowych. Podobnie jak w przebiegu

klasycznego EEG elektrody rozmieszczane są na powierzchni głowy (system 10-20) a trenujący koncentruję swoją uwagę na grze rozgrywającej się

na monitorze.

Terapia EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na:

-procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu

-funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja

efektywnemu działaniu w życiu codziennym

-sprawność intelektualną-wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji

-reguluje funkcjonowanie emocjonalne-wycisza nadmierne emocje

-pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami

-likwiduje stany lękowe

-normuje fazy snu

Podczas kursu uczestnik:

 • Zostanie wprowadzony do metody EEG Biofeedback

 • Pozna anatomię oraz podstawy bioelektrycznej aktywności mózgu

 • Zapozna się z budową aparatury Biofeedback, nauczy się jak poprawnie podłączyć elektrody w systemie 10-20

 • Nauczy się, jak prowadzić sesję terapeutyczną (monitorowanie reakcji pacjenta, jak rozpoznawać artefakty, oznaczać oraz je usuwać,

  dopasowywanie czasu i ilości treningów)

 • Zdobędzie wiedzę jak interpretować i prezentować otrzymane wyniki

Dodatkowo podczas kursu uczestnik zapozna się z Kartą Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP, narzędziem służącym do diagnozy rozwoju

dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także

wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Ramowy plan szkolenia:

Część I:

 • Wprowadzenie do metody EEG Biofeedback

 • Anatomia mózgu, podstawy bioelektrycznej aktywności mózgu

 • Podstawy pracą z metodą Neurofeedback

 • Normatywy EEG i fale mózgowe, zasady wzmacniania i hamowania

 • Neurofizjologia

 • EEG system 10-20

 • Analiza treningu i raportów

Część II:

 • Zasady w prowadzeniu diagnostyki i treningu Neurofeedback

 • Analiza zapisu diagnostycznego

 • Neuroplastyczność

 • Analiza wyników treningu i przyszłe cele treningowe

 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

  (ok.100 godzin)

 • Kurs obsługi komputera  wspomagający zdalne nauczanie (ok.100 godzin)

   

Realizacja każdego ze szkoleń uzależniona jest od utworzenia się grupy min. 12-osobowej.

0 komentarzy

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

1.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną

2.

Uzyskaj pomoc przy aplikowaniu o dofinasowanie grantu:

www.polskiestowarzyszenie.pl

3

Realizuj szkolenie/studia podyplomowe/kurs językowy

4.

Rozlicz otrzymany grant przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego w Białymstoku

Skontaktuj się z nami!

Punkt rekrutacyjny:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Studzienna 2

15-771 Białystok

Osoba do kontaktu:

Żaneta Łupińska

tel. 790 140 822

e-mail: z.lupinska@polskiestowarzyszenie.pl