BON NA SZKOLENIA

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy językowe z możliwością dofinansowania

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07

www.polskiestowarzyszenie.pl

Zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach/studiach podyplomowych/kursach językowych z możliwością dofinansowania ze środków UE w ramach projektów grantowych. Projekt kierowany jest do osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 90% wartości grantu.

Oferta edukacyjna.

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 •  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (2 semestry)
 • Menedżerskie studia podyplomowe- przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo (2 semestry)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (2 semestry)

Zajęcia odbywały się będą w Białymstoku!

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU

 •  Master od Business Administration (4 semestry)
  • STUDIA UPRAWNIAJĄCE DO ZASIADANIA W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA!!!
  • Cena przed dofinansowaniem- 11 080zł
  • Studia prowadzone będą w języku polskim
 •  Gospodarka przestrzenna (2 semestry)
 •  Analiza i planowanie finansowe (2 semestry)

UCZELNIA JAŃSKIEGO W ŁOMŻY

Kliknij i sprawdź ofertę

Studia podyplomowe

Cena przed dofinansowaniem:

Studia dwusemestralne- doskonalące 5 000zł

Studia trzysemestralne- kwalifikacyjne 7 000zł

Studia czterosemestralne- kwalifikacyjne 8 500zł

Kliknij i sprawdź ofertę

Szkolenia

Cena przed dofinansowaniem:

5 godz.- 290zł

10 godz.- 580zł

20 godz.- 870zł

SZKOŁA JĘZYKOWA ENGLISH EXPERT W BIAŁYMSTOKU

Kursy językowe:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język hiszpański

W formie kursów rocznych (120h) lub semestralnych (60h).

Zajęcia będą odbywały się w Białymstoku.

Realizacja szkolenia/studiów podyplomowych jest warunkowana utworzeniem się grupy szkoleniowej.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

1.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną

2.

Uzyskaj pomoc przy aplikowaniu o dofinasowanie grantu:

www.polskiestowarzyszenie.pl

3.

Wybierz sposób poniesienia wkładu własnego

Uczelnia Jańskiego proponuje własny bon edukacyjny (współfinansowanie) dla słuchaczy, którzy wykupią jednocześnie studia podyplomowe i 4 szkolenia

4.

Realizuj szkolenie/studia podyplomowe/kurs językowy

5.

Rozlicz otrzymany grant przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego w Białymstoku

Skontaktuj się z nami!

Punkt rekrutacyjny:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Studzienna 2

15-771 Białystok

Osoba do kontaktu:

Edyta Łupińska

tel. 790 140 822

e-mail: e.lupinska@polskiestowarzyszenie.pl