BON NA SZKOLENIA

Szkolenia i studia podyplomowe z możliwością dofinansowania

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
tel. 668 487 741
www.lomza.janski.edu.pl

wraz z

Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym
Ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok
Tel./fax (85) 652 61 07
www.polskiestowarzyszenie.pl

Zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach/studiach podyplomowych z możliwością dofinansowania ze środków UE w ramach projektów grantowych. Projekt kierowany jest do osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 90% wartości grantu.

Oferta edukacyjna.

Szkolenia/kursy:

Cena szkoleń przed dofinansowaniem:
5 godz. – 290,00 PLN
10 godz. – 580,00 PLN
20 godz. – 870,00 PLN

 

Studia podyplomowe:

Cena studiów podyplomowych przed dofinansowaniem:
Studia dwusemestralne (doskonalące) – 5 000,00 PLN
Studia trzysemestralne (kwalifikacyjne) – 7 000,00 PLN
Logopedia – 8 500,00 PLN
Międzynarodowe studia coachingu  – 9 000 PLN

 

Zajęcia będą odbywały się w Białymstoku.

40% zajęć  na studiach podyplomowych odbywa się online.

Realizacja szkolenia/studiów podyplomowych jest warunkowana utworzeniem się grupy szkoleniowej.

Jak uzyskać dofinasowanie?

1.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną:

www.lomza.janski.edu.pl

2.

Uzyskaj pomoc przy aplikowaniu o dofinasowanie grantu:

www.polskiestowarzyszenie.pl

3.

Wybierz sposób poniesienia 10% wkładu własnego

Uczelnia Jońskiego proponuje własny bon edukacyjny (współfinansowanie) dla słuchaczy, którzy wykupią jednocześnie studia podyplomowe i 4 szkolenia

4.

Realizuj szkolenie/studia podyplomowe

5.

Rozlicz otrzymany grant przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego w Białymstoku