BON NA SZKOLENIA

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy językowe z możliwością dofinansowania

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07

www.polskiestowarzyszenie.pl

Zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach/studiach podyplomowych/kursach językowych z możliwością dofinansowania ze środków UE w ramach projektów grantowych. Projekt kierowany jest do osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 90% wartości grantu.

Oferta edukacyjna.

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 •  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (2 semestry)
 • Menedżerskie studia podyplomowe- przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo (2 semestry)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (2 semestry)

Zajęcia odbywały się będą w Białymstoku!

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU

 •  Master od Business Administration (4 semestry)
  • STUDIA UPRAWNIAJĄCE DO ZASIADANIA W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA!!!
  • Cena przed dofinansowaniem- 10 550zł
  • Studia prowadzone będą w języku polskim
 •  Gospodarka przestrzenna (2 semestry)
 •  Analiza i planowanie finansowe (2 semestry)

SZKOŁA JĘZYKOWA ENGLISH EXPERT W BIAŁYMSTOKU

Roczny kurs językowy w grupie od 8 osób (120h), poziom A1-C1 zakończony zdobyciem międzynarodowego certyfikatu:

     a. język angielski

     b. język niemiecki

     c. język rosyjski

     d. język hiszpański

Koszt: 2990zł (wkład własny uczestnika: 360zł)

Semestralny kurs językowy w grupie od 8 osób (120h0), poziom A1-C1 zakończony zdobyciem międzynarodowego certyfikatu:

a. język angielski

b. język niemiecki

c. język rosyjski

d. język hiszpański

Koszt: 1990zł (wkład własny uczestnika: 240zł)

Indywidualny kurs językowy (60h), poziom A1-C1 zakończony zdobyciem międzynarodowego certyfikatu:

a. język angielski

b. język niemiecki

c. język rosyjski

d. język hiszpański

Koszt: 6500zł (wkład własny uczestnika: 780zł)

Indywidualny kurs języka angielskiego z NATIVE SPEAKEREM (60h), poziom B1-C2, zakończony zdobyciem międzynarodowego certyfikatu:

Koszt: 7500zł (wkład własny uczestnika: 900zł)

OFERTA EDUKACYJNA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Oferta kursów specjalistycznych

 1. Leczenie ran
 2. Opieka nad pacjentem ze stomią
 3. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 4. Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 5. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 6. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 8. Szczepienia ochronne
 9. Terapia bólu ostrego u dorosłych
 10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 11. Wywiad i badanie fizykalne

Oferta kursów kwalifikacyjnych

 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 2. Pielęgniarstwo pediatryczne
 3. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne
 5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Zajęcia będą odbywały się w Białymstoku.

Realizacja kursu/studiów podyplomowych jest warunkowana utworzeniem się grupy szkoleniowej.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

1.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną

2.

Uzyskaj pomoc przy aplikowaniu o dofinasowanie grantu:

www.polskiestowarzyszenie.pl

3

Realizuj szkolenie/studia podyplomowe/kurs językowy

4.

Rozlicz otrzymany grant przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego w Białymstoku

Skontaktuj się z nami!

Punkt rekrutacyjny:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Studzienna 2

15-771 Białystok

Osoba do kontaktu:

Żaneta Łupińska

tel. 790 140 822

e-mail: z.lupinska@polskiestowarzyszenie.pl