Centrum Doradztwa Gospodarczego

Oferujemy kompleksowe  doradztwo gospodarcze, umożliwiające  podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój  przedsiębiorstw.

Centrum Szkoleń, Badań i Ekspertyz

W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą.

Centrum Rozwoju Klastrów

Celem klastrów jest budowanie regionalnych więzi, które służą wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw, co z kolei powoduje, że ich rola w rozwoju współczesnej gospodarki jest bardzo istotna i godna wspierania, dlatego włączyliśmy się w rozwój idei klasteringu.

Europejski Program Promocji Jakości

Firmy, instytucje oraz osoby fizyczne biorące udział w programie mają do dyspozycji szereg działań mających na celu promocję oferowanych usług. Korzyścią wynikającą z przynależności do grona najlepszych w kraju jest posiadanie EuroCertyfikatu.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”
Data dodania: 2016-09-16

Działasz na rynku zamówień publicznych i chcesz poznać zmiany wynikające z nowelizacji ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

PSDiK akredytowanym Ośrodkiem Innowacji!!
Data dodania: 2016-07-19

Jest nam miło poinformować, iż Poskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe otrzymało przyznawaną przez Ministra Rozwoju, akredytację na usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji.


Tym samym zachęcamy do współpracy oraz skorzystania z naszej oferty usług konsultingowych!

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Data dodania: 2016-07-18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

 Strona 1 z 55  >>