Centrum Doradztwa Gospodarczego

Oferujemy kompleksowe  doradztwo gospodarcze, umożliwiające  podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój  przedsiębiorstw.

Centrum Szkoleń, Badań i Ekspertyz

W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą.

Centrum Rozwoju Klastrów

Celem klastrów jest budowanie regionalnych więzi, które służą wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw, co z kolei powoduje, że ich rola w rozwoju współczesnej gospodarki jest bardzo istotna i godna wspierania, dlatego włączyliśmy się w rozwój idei klasteringu.

Europejski Program Promocji Jakości

Firmy, instytucje oraz osoby fizyczne biorące udział w programie mają do dyspozycji szereg działań mających na celu promocję oferowanych usług. Korzyścią wynikającą z przynależności do grona najlepszych w kraju jest posiadanie EuroCertyfikatu.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania Nr 03/7.1.RPOWP/2017
Data dodania: 2017-02-22

W związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p.białostockiego i p. bielskiego" zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania Nr 03/7.1.RPOWP/2017

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania Nr 01/7.1.RPOWP/2017
Data dodania: 2017-02-17

W związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p.białostockiego i p. bielskiego" zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania Nr 01/7.1.RPOWP/2017.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania Nr 02/7.1.RPOWP/2017
Data dodania: 2017-02-16

W związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p.białostockiego i p. bielskiego" zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania Nr 02/7.1.RPOWP/2017.

 Strona 1 z 57  >>