Zapraszamy firmy z sektora MŚP mające swoją siedzibę na terenie woj. podlaskiego do skorzystania z bonu na cyfryzację z dofinasowaniem do 150.000,00 zł. Wsparcie finansowe pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I. Badania i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przez cyfryzację, Typ Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację (projekt grantowy) i mogą zostać przeznaczone na zakup:

  • specjalistycznego oprogramowania branżowego i specjalistycznego,
  • usług niezbędnych do wdrożenia cyfrowych rozwiązań,
  • środków trwałych niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstw w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E),
  • podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym, a pierwsza runda zaplanowana jest już na 20 maja 2024 r. z planowaną alokacją 3 mln zł.

Całkowita wartość projektu: 9.402.009,75 PLN, w tym wkład EFRR 7.965.084,75 PLN.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie i skorzystania z wyjątkowej okazji, która pozwoli na wzmocnienie firmy i jej pozycji na rynku poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu https://bonynacyfryzacje.pl/

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejski