NASZE CERTYFIKATY

ISOCERT

Polskie Centrum Certyfikacji zaświadcza, że system zarządzania funkcjonujący w Polskim Stowarzyszeniu Doradczym i Konsultingowym mieszczącym się przy ul. Studzienna 2 w Białymstoku został oceniony, jako spełniający wymagania zawarte w normie PN- EN ISO 9001:2015-10 w zakresie tworzenia wniosków projektowych i usług szkoleniowych i doradczych.