SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czekamy na wiadomość od Ciebie

Dane rejestrowe:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok
NIP 542-290-15-67 REGON 052252089

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  KRS 0000221615
Credit Agricole Bank Polska SA O/d we Wrocławiu
07 1940 1076 3076 1915 0000 0000

Tel./fax (85) 652 61 07

e-mail:  biuro@polskiestowarzyszenie.pl

tymczasowy adres korespondencyjny:
ul. Lipowa 32, lok. 302, 303, 15-427 Białystok

 

Aktualne numery telefonów:

SZKOLENIA 790-140-844

COACHING 600-415-522

BONY NA SZKOLENIA 790-140-097, 600-199-853

POLSKI KLASTER BUDOWLANY:

Mariusz Wasilewski 600-199-835

Agnieszka Andrzejewska 665-850-248

Agnieszka Koleśnik 790-140-822

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu;

 

Napisz do nas!

4 + 9 =

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe