AKTUALNOŚCI

Nowości z życia PSDiK

Zapytanie ofertowe Nr 02/RPOWP/2018 z dn. 20.08.2018

Na potrzeby przyszłej realizacji projektu pn. „ MOST NA WSCHÓD”, Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Numer naboru:...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 01/RPOWP/2018 z dn. 16.08.2018

Na potrzeby przyszłej realizacji projektu pn. „ MOST NA WSCHÓD”, Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Numer naboru:...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 18/02.03.03.POIR/2018 z dn. 13.08.2018

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej Rebuild Iraq w 2018r. w charakterze wystawcy dla członków klastra w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF-...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 17/02.03.03.POIR/2018 z dn. 18.07.2018

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej Automechanika w 2018r. w charakterze wystawcy dla członków klastra w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF-...

czytaj dalej