AKTUALNOŚCI

Nowości z życia PSDiK

Zapytanie ofertowe Nr 02/02.03.03.POIR/2018 z dn. 16.02.2018

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branży budowlanej  Nordbygg w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 01/02.03.03.POIR/2018 z dn. 31.01.2018

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branży budowlanej  Home Show (Australia, Sydney) w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW...

czytaj dalej

ROZPOZNANIE CENOWE 22/7.1.RPOWP/2018 – Spawania metodą MAG

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII....

czytaj dalej

ROZPOZNANIE CENOWE 21/7.1.RPOWP/2018

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII....

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 20/02.03.03.POIR/2017 z dn. 04.12.2017

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w targach, w tym zabudowy i wyposażenia stoiska podczas międzynarodowych targów branży budowlanej BUDMA w 2018r. dla członków klastra występujących w charakterze wystawców w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego - Krajowego...

czytaj dalej

ROZPOZNANIE CENOWE nr 18/7.1.RPOWP/2017 z dnia 21.11.2017

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII....

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 22/02.03.03.POIR/2017 z dn. 21.11.2017

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branży budowlanej  Water & Heat w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 06/3.1.2.RPOWP/2017 z dn. 16.11.2017

W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 21/02.03.03.POIR/2017 z dn. 13.11.2017

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej Dach und Holz w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na...

czytaj dalej