AKTUALNOŚCI

Nowości z życia PSDiK

OGŁOSZENIE !

 OGŁOSZENIE POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE Z SIEDZIBĄ w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15 – 143 Białystok, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki...

czytaj dalej

Zwiększenie odporności funkcjonowania organizacji PSDIK poprzez wdrożenie systemu informatycznego dedykowanego do realizacji projektów szkoleniowych oraz eventów w dobie kryzysów wywołanych przez choroby zakaźne

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest zmiana sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów. Zmiana funkcjonowania  firmy...

czytaj dalej