W RAMACH PROJEKTU CYFRYZACJA PROCESU PRODUKCYJNEWGO W BUDOWLANEGO – POLSKIE CENTRUM BIM, ZAPRASZAMY NA CYKL SZKOLEŃ O TEMATYCE BIM W BUDOWNICTWEM.

Szkolenia są przygotowane w związku z realizacją projektu „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”  POIR.02.03.07-20-0001/21 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działaności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw, Poddziałania 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku prz ul. Pułkowej 11, zaprasza do udziału w szkoleniach związanych z tematyką BIM.

Szkolenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym (Warszawa, Białystok) w okresie pomiędzy 09.2023 a 12.2023 r., o następującej tematyce:

  • Zamówienia publiczne w BIM – szacowany koszt (1449,00 zł netto za osobę)
  • Koordynator BIM w organizacji – szacowany koszt (1215,00 zł netto za osobę)
  • Cyfryzacja produktów na różnym poziomie szczegółowości – szacowany koszt (1215,00 zł netto za osobę)
  • Konstrukcje budowlane w BIM – Biblioteki BIM – szacowany koszt (1215,00 zł netto za osobę)
  • Inwentaryzacje w architekturze z wykorzystaniem chmury punktów (BIM) – szacowany koszt (1449,00 zł netto za osobę)
  • Inwentaryzacje w architekturze z wykorzystaniem chmury punktów (BIM) – szacowany koszt (1555,00 zł netto za osobę)

Możliwy jest udział w więcej niż jednym szkoleniu.

Szkolenia poprowadzone będa przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w okreśłonym obszarze, zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Koszty  jakie uczestnik szkolenia będzie musiał ponieść są zdecydowanie niższe w porównaniu do szkoleń oferowanych na rynku komercyjnym. Wynika to z demonstracyjnego charakteru usługi, oraz finansowania jej w ramach projektu.

Dokładny harmonogram szkoleń, wraz ze szczegółowym opisem programu dla każdego szkolenia zostanie przesłany w formie elektronicznej dla osób zainteresowanych udziałem, w późniejszym terminie.

Aby wziąć udział należy zapisać się na szkolenie wypełniając poniższą deklarację:

Deklaracja

Deklaracja.doc

Wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa, prosimy wysyłać skanem na adres:

biuro@polskiestowarzyszenie.pl

lub

m.wolosiewicz@polskiestowarzyszenie.pl

lub w formie papierowej na adres korespondencyjny: 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

ul. Lipowa 32 lok. 302,

15-427 Białystok

UWAGA! 

Grupa szkoleniowa liczyć będzie ok. 10 osób, dlatego ilość miejsc jest ograniczona i o udziale w szkoleniu będzie decydowała data wpłynięcia deklaracji, oraz jej poprawne wypełnienie. 

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Biurem Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego

przy ul. Lipowej 32 lok.302, 

Tel./fax (85) 652 61 07

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

Wiceprezes Zarządu 

Anna Moskwa