Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt zakończony

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

,, Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ’’

Plakat projektu

Projekt zakończony Celem głównym projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 osób (35K, 45M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego do 30.04.2020 roku poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów zawodowych oraz staży zawodowych.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

  1. Pogłębiona diagnoza potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowych.
  2. Warsztaty rozwoju społeczno-osobistego.
  3. Indywidualny Coachingu.
  4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
  5. Kursy zawodowe-kwalifikacje.
  6. Kursy zawodowe- kompetencje.
  7. Staże zawodowe.

 

Oczekiwane efekty:

1) produktu:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie- 80 (35K, 45M)

2) rezultatu bezpośredniego:

-l. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

– l. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

– l. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu

– l. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w szkoleniu /lub kształceniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu

3) rezultatu:

-wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Wartość projektu: 1 022 479,90zł

Wartość dofinansowania: 967 599,90zł

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy