Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców FALCAR Henryk Falkowski otrzymało dofinansowanie na realizację projektu:

„Aktywni na co dzień, aktywni w pracy”

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa 60 (30K, 30M) mieszkańców M. Białystok, pow. białostockiego i pow. monieckiego w oparciu o indywidualna ścieżkę reintegracji do 10.2021r. poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji.

 

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące zadania:

  1. Indywidualny Plan Działania
  2. Wsparcie Indywidualne
  3. Wsparcie grupowe
  4. Kursy zawodowe – kwalifikacje
  5. Kursy zawodowe – kompetencje
  6. Staże zawodowe

 

Wartość projektu: 973 044,50zł

Wartość dofinansowania: 922 764,50zł

FORMULARZ REKRUTACYJNY