Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

w partnerstwie z Gminą Sokoły oraz z Centrum
Kulturalno- Bibliotecznym w Sokołach realizuje projekt:

„Sokolski Klub Seniora”

Celem
głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez
wsparcie i aktywizację osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w tym: osoby starsze i niepełnosprawne w gminie Sokoły oraz gminie
Kobylin – Borzymy, poprzez stworzenie 40 miejsc opieki w nowoutworzonym ośrodku
zapewniającym krótkookresowy pobyt dzienny – Sokolskim Klubie Seniora do dnia
31.05.2023r.

W ramach
projektu zaplanowane zostały następujące zadania:

  1. Adaptacja pomieszczeń do realizacji działań w ramach Klubu Seniora
  2. Prowadzenie Klubu Seniora i świadczenie w nim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej
  3. Indywidualna Ścieżka Wsparcia
  4. Indywidualne wsparcie specjalistyczne
  5. Zajęcia grupowe

Wartość
projektu: 689 437,50zł

Wartość
dofinansowania: 654 837,50zł

ULOTKA

FORMULARZ REKRUTACYJNY

UWAGA!

tymczasowy adres korespondencyjny i adres biura projektu:
ul. Lipowa 32, 15-427 Białystok