ŚWIADCZONE USŁUGI

Dotacje 2014 – 2020

PLANUJESZ NOWĄ INWESTYCJĘ? MYŚLISZ O ROZWOJU FIRMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Oferujemy:

R

bezpłatną analizę potrzeb w zakresie inwestycji

R

pomoc w określeniu najlepszych, możliwych źródeł finansowania inwestycji,

R

przygotowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji,

R

pomoc w realizacji projektu, w tym pomoc przy procedurach wyboru wykonawcy lub dostawcy,

R

rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu,

R

kompleksowe zarządzanie projektem.

USŁUGI.

Doradztwo Unijne

Wspieramy rozwój firm poprzez opracowywanie efektywnych analiz potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ich strategii wskazując optymalne dla nich kierunki zmian. Obiektywnie weryfikujemy kadrę pracowniczą pod kątem maksymalizacji ich skuteczności i wartość dla firmy, bowiem to oni są jednym z najważniejszych elementów warunkujących realizację celów firmy. Opracowujemy zestawienia, analizy, oceny, raporty, wytyczne i strategie będące wiarygodnym i obiektywnym źródłem podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą. Opracowania każdorazowo uwzględniają niezwykle ważne w biznesie takie czynniki jak sytuacja prawna, możliwości technologiczne, warunki społeczno- kulturowe czy demograficzne również w oparciu o trendy międzynarodowe.

Doradztwo gospodarcze i finansowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze obejmujące cały proces lub tylko wybrane jego elementy w aplikowaniu oraz wykorzystywaniu środków z funduszy europejskich.Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych, a także nadzorze nad prawidłową realizacją inwestycji i rozliczaniu uzyskanej pomocy finansowej w ramach wniosków o płatność. Oferujemy ponadto szereg usług związanych z tworzeniem oraz zarządzaniem bazami danych firm i instytucji. Świadczymy usługi doradztwa strategicznego. Opracowujemy strategie i programy rozwoju firm, JST, organizacji.
Zakres doradztwa finansowego obejmuje pomoc w zakresie identyfikowania i pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji. Wskazujemy optymalne rozwiązania dotyczące zabezpieczenia finansowego. Zajmujemy się kompleksową obsługą kredytów, oferując wsparcie przy przygotowaniu wniosku kredytowego. Świadczymy doradztwo i pomoc przy windykacji należności oraz w procesie tworzenia planów restrukturyzacji oraz optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

Rozwój Klastrów

Celem klastrów jest budowanie regionalnych więzi, które służą wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw, co z kolei powoduje, że ich rola w rozwoju współczesnej gospodarki jest bardzo istotna i godna wspierania, dlatego włączyliśmy się w rozwój idei klasteringu. Zajmujemy się kompleksowym wsparciem dla Klastrów w zakresie jakościowego wzmocnienia potencjału Klastrów oraz  ich członków, a przez to zwiększenia jakości i komplementarności prowadzonych przez nich działalności. Współpraca i jedność w działaniu na rzecz spraw dla nas ważnych sprawia, iż łączymy siły by pokonać pojawiające się przeszkody.
l

Szkolenia i kursy

W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą. Oferujemy szeroki zakres usług w kształceniu i rozwoju kadr (szkolenia zawodowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla pracowników oraz kadry menadżerskiej – komercyjne lub finansowane ze środków Unii Europejskiej). Przygotowujemy również kompleksowe projekty szkoleniowe przy organizacji konferencji, ale także zajmujemy się jej treścią merytoryczną. Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi specjalistami – trenerami.

Kurs podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych 105h  cena: 8100zł/os.

Kurs Integracji Sensorycznej I i II Stopnia 188h                     cena: 15 000zł/os.

Szkolenie barmańskie I stopnia 60h   cena: 8 000zł/os.

Szkolenie barmańskie II stopnia 65h  cena: 9 000zł/os.

 

 

 

 

Konferencje i seminaria

Z chęcią pomożemy Państwu w organizacji i obsłudze wydarzeń firmowych takich chociażby jak kongresy, konference czy spotkania bizneswe. Dzięki dużemu doświadczeniu profesjonalnie zadbamy o kompleksowe przygotowanie zarówno koncepcji wydarzenia jak i części logistycznej w tym między innemi odpowiednim wyposażeniu, zapleczem w tym cateringiem oraz atrakcjami dla uczestników. Zapewniamy również efektywną promocję eventu i PR. Zainteresowany?

W ramach działalności realizujemy także autorskie wdarzenia, którch harmonogram podawany jest do wiadomości w zakladce aktualności, na stronie http://www.budowlanyklaster.pl/.

Europejski Program Promocji Jakości i EuroCertyfikat

OFERTA Kurs podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnychWszystkie przedsiębiorstwa, firmy instytucje oraz osoby fizyczne biorące udział w programie mają do dyspozycji szereg działań mających na celu promocję oferowanych usług, produktów czy towarów. Najważniejszą korzyścią wynikającą z przynależności do grona najlepszych firm-instytucji w kraju jest wielki prestiż jaki daje posiadanie statuetki EuroCertyfikat. System jej ocen i weryfikacji daje wiarygodność dla firmy oraz jest wspaniałym sukcesem biznesowym każdego przedsiębiorcy. EuroCertyfikat jest oparty na zasadach międzynarodowej rywalizacji, co czyni go rzetelnym źródłem informacji o najbardziej wartościowych firmach i produktach w naszym kraju.