ŚWIADCZONE USŁUGI

Dotacje 2014 – 2020

PLANUJESZ NOWĄ INWESTYCJĘ? MYŚLISZ O ROZWOJU FIRMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Oferujemy:

R

bezpłatną analizę potrzeb w zakresie inwestycji

R

pomoc w określeniu najlepszych, możliwych źródeł finansowania inwestycji,

R

przygotowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji,

R

pomoc w realizacji projektu, w tym pomoc przy procedurach wyboru wykonawcy lub dostawcy,

R

rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu,

R

kompleksowe zarządzanie projektem.

USŁUGI.

Doradztwo Unijne

Lorem Ipsum….

Doradztwo gospodarcze i finansowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze obejmujące cały proces lub tylko wybrane jego elementy w aplikowaniu oraz wykorzystywaniu środków z funduszy europejskich.Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych, a także nadzorze nad prawidłową realizacją inwestycji i rozliczaniu uzyskanej pomocy finansowej w ramach wniosków o płatność. Oferujemy ponadto szereg usług związanych z tworzeniem oraz zarządzaniem bazami danych firm i instytucji. Świadczymy usługi doradztwa strategicznego. Opracowujemy strategie i programy rozwoju firm, JST, organizacji.
Zakres doradztwa finansowego obejmuje pomoc w zakresie identyfikowania i pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji. Wskazujemy optymalne rozwiązania dotyczące zabezpieczenia finansowego. Zajmujemy się kompleksową obsługą kredytów, oferując wsparcie przy przygotowaniu wniosku kredytowego. Świadczymy doradztwo i pomoc przy windykacji należności oraz w procesie tworzenia planów restrukturyzacji oraz optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

Rozwój Klastrów

Celem klastrów jest budowanie regionalnych więzi, które służą wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw, co z kolei powoduje, że ich rola w rozwoju współczesnej gospodarki jest bardzo istotna i godna wspierania, dlatego włączyliśmy się w rozwój idei klasteringu. Zajmujemy się kompleksowym wsparciem dla Klastrów w zakresie jakościowego wzmocnienia potencjału Klastrów oraz  ich członków, a przez to zwiększenia jakości i komplementarności prowadzonych przez nich działalności. Współpraca i jedność w działaniu na rzecz spraw dla nas ważnych sprawia, iż łączymy siły by pokonać pojawiające się przeszkody.
l

Szkolenia i kursy

W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową i doradczą. Oferujemy szeroki zakres usług w kształceniu i rozwoju kadr (szkolenia zawodowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla pracowników oraz kadry menadżerskiej – komercyjne lub finansowane ze środków Unii Europejskiej). Przygotowujemy również kompleksowe projekty szkoleniowe przy organizacji konferencji, ale także zajmujemy się jej treścią merytoryczną. Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi specjalistami – trenerami.

Kurs podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych 105h  cena: 8100zł/os.

Kurs Integracji Sensorycznej I i II Stopnia 188h                     cena: 15 000zł/os.

Szkolenie barmańskie I stopnia 60h   cena: 8 000zł/os.

Szkolenie barmańskie II stopnia 65h  cena: 9 000zł/os.

 

 

 

 

Konferencje i seminaria

Lorem Ipsum

Europejski Program Promocji Jakości i EuroCertyfikat

OFERTA Kurs podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnychWszystkie przedsiębiorstwa, firmy instytucje oraz osoby fizyczne biorące udział w programie mają do dyspozycji szereg działań mających na celu promocję oferowanych usług, produktów czy towarów. Najważniejszą korzyścią wynikającą z przynależności do grona najlepszych firm-instytucji w kraju jest wielki prestiż jaki daje posiadanie statuetki EuroCertyfikat. System jej ocen i weryfikacji daje wiarygodność dla firmy oraz jest wspaniałym sukcesem biznesowym każdego przedsiębiorcy. EuroCertyfikat jest oparty na zasadach międzynarodowej rywalizacji, co czyni go rzetelnym źródłem informacji o najbardziej wartościowych firmach i produktach w naszym kraju.