AKTUALNOŚCI

Nowości z życia PSDiK

Rozeznanie cenowe psycholog nr 03/7.1/II/2018

Działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego  zapraszam  do złożenia ofert na wykonanie usługi  o  szacowanej wartości nieprzekraczającej 50 000,00zł. netto, w związku z realizacją projektu  pt. „W stronę aktywizacji społeczno- zawodowej...

czytaj dalej

Rozeznanie cenowe doradca zawodowy nr 02/7.1/II/2018

Działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego  zapraszam  do złożenia ofert na wykonanie usługi o  szacowanej wartości nieprzekraczającej 50 000,00zł. netto, w związku z realizacją projektu  pt. „W stronę aktywizacji społeczno- zawodowej...

czytaj dalej

Rozpoznanie cenowe 2/3.1.2.RPOWP/2018

W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje...

czytaj dalej

Możliwość wydłużenia okresu stażu

Informujemy, iż w ramach projektu pn.„Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 Polskie...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 02/02.03.03.POIR/2018 z dn. 16.02.2018

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branży budowlanej  Nordbygg w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 01/02.03.03.POIR/2018 z dn. 31.01.2018

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branży budowlanej  Home Show (Australia, Sydney) w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW...

czytaj dalej

ROZPOZNANIE CENOWE 22/7.1.RPOWP/2018 – Spawania metodą MAG

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII....

czytaj dalej