AKTUALNOŚCI

Nowości z życia PSDiK

Zapytanie ofertowe Nr 20/02.03.03.POIR/2017 z dn. 04.12.2017

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w targach, w tym zabudowy i wyposażenia stoiska podczas międzynarodowych targów branży budowlanej BUDMA w 2018r. dla członków klastra występujących w charakterze wystawców w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego - Krajowego...

czytaj dalej

ROZPOZNANIE CENOWE nr 18/7.1.RPOWP/2017 z dnia 21.11.2017

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII....

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 22/02.03.03.POIR/2017 z dn. 21.11.2017

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branży budowlanej  Water & Heat w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 06/3.1.2.RPOWP/2017 z dn. 16.11.2017

W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 21/02.03.03.POIR/2017 z dn. 13.11.2017

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej Dach und Holz w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na...

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/7.1.RPOWP/2017 z dnia 3.11.2017

W związku z realizowanym projektem pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII....

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 19/02.03.03.POIR/2017 z dn. 10.10.2017

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni targowej na międzynarodowych targach branzy budowlanej BUDMA w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 18/02.03.03.POIR/2017 z dn. 27.09.2017

Zapytanie ofertowe na organizację dwudniowej konferencji w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w...

czytaj dalej