AKTUALNOŚCI

Nowości z życia PSDiK

Zapytanie ofertowe Nr 25/02.03.03.POIR/2018 z dn. 11.10.2018

Zapytanie ofertowe na organizację misji gospodarczej do Szwecji w 2018r.  dla członków klastra w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”,...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 24/02.03.03.POIR/2018 z dn. 09.10.2018

Zapytanie ofertowe na organizację misji gospodarczej do Azerbejdżanu w 2018r.  dla członków klastra w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”,...

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 07/3.1.2.RPOWP/2017 z dn. 02.10.2018 r.

W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Nr 19/02.03.03.POIR/2018 z dn. 17.09.2018

Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej BIG 5 w 2018r. w charakterze wystawcy dla członków klastra w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie...

czytaj dalej