Zapytanie ofertowe na organizację 1 misji branżowej do Kazachstanu w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_06_misja_Kazachstan

Uwaga!

W dniu 26.06.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację misji branżowej do Kazachstanu. Zmianie uległ także termin składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

ZO_06_misja_Kazachstan_26.06.2017.pdf

ZO_pytania-odpowiedzi_MISJE

Uwaga !!

W dniu 18.07.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację misji branżowej do Kazachstanu. Zmianie uległa liczba osób biorących udział w wydarzeniu oraz wzór umowy z Wykonawcą. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

AKTUALNA TREŚĆ ZO_06_misja_Kazachstan_18.07.2017

ZO_pyt-odp_II misje ogólne

ZO_pyt-odp_III misje ogólne

ZO_pyt-odp_IV misje ogólne

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

HOTEL SERVICE zp. z o.o. sp. k. / 114.686,56 PLN
GMSYNERGY sp. z o.o. sp.k. /118.900,00 PLN
SUN & MORE sp. z o.o. / 107.200,00 PLN
Biuro turystyki BIALTUR sp. z o.o. / 98.160,00 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY ZO.06.2017 Kazachstan