W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację szkoleń z pedagogiki specjalnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku – Metoda A. Tomatisa.

 Zamawiający:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2; 15-771 Białystok, NIP: 542-290-15-67; REGON 052252089, www. http://polskiestowarzyszenie.pl, e-mail:  biuro@polskiestowarzyszenie.pl, Tel./fax (85) 652 61 07

Osoba do kontaktów: Monika Wiśniewska, tel. 600-415-522, Tel./Fax. 85-652-61-07, e-mail: m.wisniewska@polskiestowarzyszenie.pl

Więcej informacji oraz formularz oferty w załączniku.

ROZPOZNANIE CENOWE – metoda A.Tomatisa