Szanowni Państwo,

miło nam jest zakomunikować, iż Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, koordynator Polskiego Klastra Budowlanego, wznowiło możliwość skorzystania z usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji, która jest współfinansowana w ramach „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja” POIR.02.03.03-20-0002/19

Pula środków jaką na chwilę obecną dysponujemy na realizację tego zadania to aż 480.000,00 zł !!!

Jakie cele/ korzyści będziesz mógł osiągnąć dzięki usłudze doradczej w zakresie internacjonalizacji?

 • poznasz zasady funkcjonowania poszczególnych rynków zagranicznych, w tym pod kątem wymagań prawnych i jakościowych,
 • przygotujesz się do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne,
 • opracujesz optymalny dla firmy plan umiędzynarodowienia oferty,
 • zwiększysz rozpoznawalność firmy/ marki którą reprezentujesz,
 • zwiększysz liczbę zawieranych umów/ kontraktów handlowych
 • wzmocnisz swoją pozycję w kraju i za granicą,
 • zwiększysz wiedzę i potencjał firmy,
 • poznasz ciekawe rozwiązania marketingowe i handlowe stosowane na rynkach zagranicznych,
 • zdobędziesz dobre źródło inspiracji,
 • poznasz nowinki technologiczne i aktualne trendy branży,
 • zdobędziesz doświadczenie we współpracy z kontrahentami zagranicznymi.

Na co można przeznaczyć te środki?

 • opracowanie raportów dotyczących konkretnych dla państwa rynków perspektywicznych (m.in. pod kątem wymogów prawnych i jakościowych związanych z dopuszczeniem do obrotu, struktura importu i produkcji własnej danej grupy produktów, ich poziomu cenowego, uwarunkowania kulturowe mające znaczenie dla skutecznego wejścia na rynki zagraniczne, optymalna metoda wejścia – dystrybutor, spółka, przedstawicielstwo, zabezpieczenie transakcji zagranicznych),
 • dostęp do dedykowanego raportu chłonności konkretnego rynku zagranicznego uwzględniającego konkretny segment produktowy, np. potencjał rynku niemieckiego pod kątem eksportu polskiej stolarki okiennej,
 • dostęp do bazy kontaktów będących potencjalnymi kontrahentami dla Państwa przedsiębiorstwa,
 • zorganizowanie spotkań matchmaking’owych.

Jakie warunki trzeba spełniać aby skorzystać z tych środków?

Aby skorzystać z dofinansowania na usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji musisz:

 • być członkiem klastra,
 • zadeklarować zainteresowanie/ potrzebę wsparcia w zakresie ekspansji zagranicznej,
 • dysponować pomocą de minims w ramach limitu 200 tys. euro na 3 lata,
 • podpisać umowę na przekazanie dofinansowania z PKB.

Od czego zależy wartość dofinansowania?

Jak w przypadku każdej z usług w ramach projektów na internacjonalizację tak i w tym przypadku wartość dofinansowania zależy od wielkości firmy i tak:

Mikro/ małe przedsiębiorstwa- 80%

Średnie przedsiębiorstwa- 70%

Duże przedsiębiorstwa- 50%

Zachęcamy do udziału i kontaktu z biurem klastra!!!

biuro@budowlanyklaster.pl