Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy

reprezentowany przez

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

zatrudni osobę na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń w projektach Internacjonalizacji Krajowego Klastra Kluczowego Działanie 2.3.3 PO IR

1. Stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń

2. Miejsce pracy: PSDiK, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Liczba miejsc pracy: I etat
 3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
 4. Wymagania:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: min 2 lata doświadczenia w zakresie realizacji projektów współfinasowanych ze środków UE, w tym preferowane doświadczenie w zakresie finansowej części realizacji projektów.
 • znajomość procedur i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy UE,
 • umiejętnością pracy w zespole;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Excel)
 1. Zakres zadań:
 • kompleksowa obsługa części finansowej projektów w tym : obsługa dokumentacji finansowej, płatności, współpraca z księgowością, wnioski o płatność, wskaźniki finansowe,
 • obsługa finansowa odbiorców usług (faktury, płatności, pomoc de minimis)
 • współpraca z biurem rachunkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów w zakresie finansowym,
 • przygotowywanie i realizacja procesu monitorowania realizacji wskaźników projektów,
 • współpraca z zespołem projektowym,
 • udział w spotkaniach roboczych,
 1. Dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę z własnoręcznym podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy
95/4ó/WE (RODO)”

 można składać do dnia 10.10.2022

 1. osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok (pok. nr 304)
 2. mailowo: a.moskwa@polskiestowarzyszenie.pl