Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy

reprezentowany przez

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

zatrudni osobę na stanowisko Specjalista ds. współpracy międzynarodowej,

1. Stanowisko: Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

2. Miejsce pracy: PSDiK, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Liczba miejsc pracy: I etat
 3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
 4. Wymagania:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie zawodowe:
 • preferowane doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w szczególności współfinansowanych ze środków UE,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze administracyjnym targów, misji, biznesowych wyjazdów zagranicznych,
 • umiejętnością pracy w zespole;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Excel)
 1. Zakres zadań:
 • nawiązywanie/prowadzenie współpracy z podmiotami zagranicznymi (organizatorzy targów), prowadzenie dokumentacji, kontakt bieżący, ustalanie zakresu usługi – j. angielski
 • ustalanie zakresu usługi związanej z dofinansowaniem udziału w międzynarodowych targach/misjach wraz z szacowaniem wartości usługi (transport eksponatów, koszty oddelegowania osób, wartość powierzchni wystawienniczej, zabudowy),
 • obsługa portali targowych w zakresie realizowanej usługi (min: generowanie wejściówek, zamówień dodatkowych, edytowanie wpisów katalogowych),
 • doradztwo członkom klastra w zakresie doboru optymalnych wydarzeń targowych/konferencji itp. z perspektywy branży i rynku,
 • przygotowywanie i weryfikacja dokumentów, w tym w szczególności opracowywanie harmonogramów wydatkowania środków ,
 • przygotowywanie, aktualizacja harmonogramów realizacji prowadzonych projektów w zakresie merytorycznym i finansowym ,
 • przygotowywanie i realizacja procesu monitorowania realizacji wskaźników projektów,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych, informacyjnych na stronę Klastra
 • udzielanie informacji i pomocy klientom końcowym.
 • współpraca z zespołem projektowym,
 • udział w spotkaniach roboczych,
 1. Dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę z własnoręcznym podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy
95/4ó/WE (RODO)”

 można składać do dnia 10.10.2022

 1. osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok (pok. nr 304)
 2. mailowo: a.moskwa@polskiestowarzyszenie.pl