Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2-1024x123.png
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest zmiana sposobu funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów. Zmiana funkcjonowania  firmy będzie polegała na wprowadzeniu innowacyjności procesowej poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych mających na celu zmianę sposobu świadczenia usług. W wyniku wdrożenia innowacji procesowej zostanie zoptymalizowany proces obsługi szkoleń, eventów, konferencji.

Cele Szczegółowe Projektu:

– skrócenie czasu realizacji obsługi usługi szkoleniowej w utrudnionych warunkach spowodowanych kryzysami natury społeczno-gospodarczej (np. pandemii, lockdawn’u)

– zwiększenie odporności firmy w przypadku wystąpienia kryzysu

– zmniejszenie kosztów operacyjnych

– optymalizacja wykorzystanych zasobów ludzkich, finansowych, techniczno-technologicznych

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu innowacji procesowej stanowiącej przedmiot projektu

Okres realizacji Projektu:

01.12.2022-31.05.2023

Budżet Projektu:

252 420,00 zł

Dofinansowania ze środków UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU

214 557,00 zł

oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bona na cyfryzację