SMART4nZEB

SMART4NZEB

Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów na rzecz implementacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Data rozpoczęcia: 2020-02-01

Data zakończenia: 2023-01-31

Cel projektu:   SMART4NZEB ma na celu poprawę konkurencyjności
i zasięgu działalności MŚP z sektora budownictwa, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w celu przyspieszenia wdrażania budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

SMART4NZEB ma na celu poprawę konkurencyjności i wsparcie 577 MŚP działających w sektorze budownictwa, efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii działających w pięciu klastrach będących motorami innowacyjności w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia, Serbia i Słowenia). Projekt ułatwi przedsiębiorcom ponadnarodową wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy
w obszarze wdrażania standardu budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB).

Misją SMART4NZEB jest stworzenie trwałej sieci współpracy, wspólnego uczenia się i budowania nowych kompetencji pomiędzy zaangażowanymi partnerami – menedżerami i członkami klastrów, a także innymi przedstawicielami rynku nZEB w wybranych krajach Europy Środkowej
i Wschodniej. Celem jest ułatwienie wypracowania i wdrożenia na rynek konkurencyjnych produktów i rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla nowych i istniejących budynków, co doprowadzi do zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Partnerzy:

PRO NZEB​ / Rumunia / https://www.pro-nzeb.ro

Dundjer / Serbia / http://dundjer.co.rs

Pro-Akademia / Polska / http://www.proakademia.eu

SGG / Słowenia / http://www.sgg.si/

Linki:

twitter / https://twitter.com/hashtag/smart4nzeb

linkedin / https://www.linkedin.com/company/smart4nzeb/

facebook (lider projektu) / https://www.facebook.com/ClusterPronZEB/

UWAGA!

tymczasowy adres korespondencyjny i adres biura projektu:
ul. Lipowa 32, 15-427 Białystok