Zapytanie ofertowe na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej w 2018r. w charakterze wystawcy w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_14_targi_2018

ZO_pytania-odpowiedzi_I targi 2018

Uwaga !

W dniu 18.07.2017r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej w 2018r. Zmianie uległy warunki udziału w postępowaniu oraz SIWZ. Zamawiający informuje jednocześnie iż w ramach przedmiotowej procedury unieważnieniu uległa część 11 zapytania ofertowego- targi ELIADEN, Lillestrom, Norwegia, 29-31 maja 2018.

 UNIEWAŻNIENIE część 11 ELIADEN

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

AKTUALNA TREŚĆ ZO_14_targi_2018 18.07.2017

ZO_pyt-odp_II targi 2018

ZO_pyt-odp_III targi 2017

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

GMSYNERGY sp. z o.o. sp.k.
cz. 1 / 419.900,00 PLN
cz. 2 / 418.900,00 PLN
cz. 3 / 259.900,00 PLN
cz. 4 / 339.900,00 PLN
cz. 5 / 48.900,00 PLN
cz. 6 / 259.800,00 PLN
cz. 7 / brak oferty
cz. 8 / 357.900,00 PLN
cz. 9 / 49.400,00 PLN
cz. 10 / brak oferty

PERFEKT Anna Rudzka
cz. 1 / 616.753,05 PLN
cz. 2 / 603.937,50 PLN
cz. 3 / 327.305,37 PLN
cz. 4 / 336.281,64 PLN
cz. 5 / 127.798,85 PLN
cz. 6 / 325.618,79 PLN
cz. 7 / 551.027,86 PLN
cz. 8 / 495.574,58 PLN
cz. 9 / 122.026,00 PLN
cz. 10 / brak oferty

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

ZAWIADOMIENIE ZO_targi_2018