Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2 w Białymstoku.

Zaprasza do złożenia oferty na stanowisko

 

Koordynator Projektów EFS/EFRR

Opis stanowiska pracy:

 • Nadzór nad  realizacją projektów szkoleniowych i edukacyjnych,
 • przygotowywanie umów, dokumentacji projektowej, raportów,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektów (wnioski o płatność, praca w systemie SL2014),
 • monitoring realizacji wskaźników, monitoring płatności,
 • współpraca z zespołem projektowym, podmiotami zewnętrznymi oraz instytucjami wdrażającymi,
 • nadzorowanie stopnia realizacji budżetu projektów,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do finansowego rozliczania projektów
 • weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania,
 • opisywanie dokumentów finansowych,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów EFS.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość.
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej w ramach EFS min. 2 lata w tym,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami – min 1 zakończony i pozytywnie oceniony projekt współfinansowany z EFS,
 • znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych z EFS,
 • komunikatywność i umiejętność nawiązania współpracy,
 • samodzielność w działaniu i umiejętność planowania czasu pracy,

Oferujemy:

 • atrakcyjną pracę w  stabilnej instytucji,
 • umowę o pracę bądź umowę zlecenie w zależności od preferencji pracownika,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i powierzonych obowiązków,

Oferty zawierające: CV, list motywacyjny oraz klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883)”prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres biurozarzadu@polskiestowarzyszenie.pl.