Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR

zapraszają do udziału w projekcie

„W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Każdy z uczestników projektu otrzymuje:

 

STYPENDIUM SZKOLENIOWE

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

WYNAGRODZENIE STAŻOWE

 

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE KURSY

 • kurs elektryka

 • operator koparko- ładowarki

 • kurs prawa jazdy kat. C+ kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C

 • spawacz TIG

 • spawacz MIG/MAG

 • operator obrabiarek CNC

 • kurs wizażu

 • kurs florysty

 • kurs opiekun osoby starszej

 • magazynier

 • kurs prawa jazdy kat. B

a także:  wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego, coaching, warsztaty rozwoju społeczno- osobistego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Do projektu zapraszamy osoby:

 • które ukończyły 18 lat

 • zamieszkałe na terenie M. Białystok, powiatu białostockiego

oraz spełniające min. jedno z poniższych warunków:

 • bezrobotne (zakwalifikowane do III profil pomocy)

 • nieaktywne zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej